gradient

You have no items in your shopping cart.

header-blog.jpg

Medische Basiskennis

Cpion

 Erkende* combinatie opleiding Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis in 18 lesdagen twee diploma's.

Ben jij een therapeut (in opleiding) en omarm je het idee om samen te werken met de reguliere westerse geneeskunde? Wil je je verdiepen in medische kennis die je heel praktisch in jouw dagelijkse complementaire praktijk kunt inzetten? Wil je daarmee je professionaliteit vergroten en bovendien je cliënten kunnen aanbieden dat ze hun consulten bij jou kunnen declareren bij hun zorgverzekeraar?

*Accreditatie door het CPION.

Details opleiding

Locatie: Heart House: Huizerweg 54,1402 AD Bussum
Dagen: 18 lesdagen
Lesinhoud: Bekijk alle lessen
Prijs € 2.895 lesjaar 2022 (excl. extern opleidingsmateriaal) / losse dag: € 160
Aanmelden: Meld je direct aan

Lees ook de veelgestelde vragen over deze opleiding.

Het onderscheid

Wat onderscheidt onze opleiding van andere Medische en Psychosociale Basiskennis opleidingen? Onze opleiding is ontstaan vanuit het therapeutisch veld. Wij als complementair werkende therapeuten, die ook geschoold zijn in het reguliere veld, erkennen de meerwaarde van een goede medische- en psychosociale basiskennis. Na het afronden van onze opleiding heb je gedegen medische en psychosociale kennis en ben je in staat je professioneel te positioneren richting het reguliere veld. Op deze manier kun je overbruggend en verbindend werken. We hebben bewust de Medische en Psychosociale Basiskennis samengevoegd, want de kracht van het CAM (complementaire veld) is dat we holistische geneeskunde beoefenen. Doordat we de psychologische, mentaal-emotionele en fysieke aspecten als één geheel beschouwen, is voor ons de Medische en Psychosociale Basiskennis onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Een ander aspect waar we ons in onderscheiden is dat we tijdens de opleiding veel aandacht besteden aan therapeutische vaardigheden. Hoe voer je een gesprek met je cliënt? Hoe communiceer je op een goede manier met de behandelend arts van je cliënt? Dit soort aspecten komen tijdens onze opleiding uitgebreid aan bod.

Leren door te doen

In onze opleiding werken bevlogen artsen, therapeuten en specialisten die allen het complementaire- en reguliere veld willen en kunnen verbinden. Het lesmateriaal is zo ontwikkeld dat het passend is in deze tijd waarin we vaak veel omhanden hebben. Zo is de studiebelasting minder hoog, hebben we geen zware examens maar dit doet niets af aan de kwaliteit. We willen dat je bekwaam wordt, de juiste medische terminologie kent, kunt communiceren met collega’s binnen het reguliere circuit en dat je weet waar je het over hebt. Zo sta je stevig in je praktijk.

Korte, heldere video’s helpen je het lesmateriaal voor te bereiden en te begrijpen. De lesdagen zijn interactief, bevatten een spelelement, casuïstiek en praktijkoefeningen, waaronder ook lichamelijk onderzoek.

We gaan uit van het principe van beredenerend leren in plaats van stampen, waardoor de lesstof beter beklijft, je de rode vlaggen herkent en weet waar je de juiste informatie kunt vinden en hoe je deze moet interpreteren. De begeleidende lesmap is tevens je naslagwerk voor in jouw praktijk.

Medische Basiskennis Healingspace1

Overzichtelijk op een rij

 • De lesdagen zijn één keer in de 3 weken op woensdag. In de vakanties (van alle regio’s) ben je vrij.
 • We zorgen ervoor dat iedereen in de les gezien en gehoord wordt; daarom geven we les in overzichtelijke groepen.
 • We bieden beredeneerd leren aan, in plaats van stampen, waardoor de stof beter beklijft.
 • De voorbereiding van de lessen gebeurt onder andere aan de hand van korte video’s waarin de lesstof helder wordt uitgelegd; dit vergemakkelijkt het voorbereiden en leren.
 • Onze interactieve lessen bevatten een spelelement, casuïstiek en praktijkoefeningen lichamelijk onderzoek zoals bijvoorbeeld het meten van bloeddruk.
 • We trachten zo veel mogelijk regulier en complementair te verbinden. Een voorbeeld hiervan is de lesdag ‘Laboratorium Diagnostiek’. Op deze dag leer je de lab(referentie)waarden zowel op reguliere- als op complementaire wijze te interpreteren.
 • De opleiding is op HBO-niveau: mocht je geen VWO, HAVO of MBO-4 hebben afgerond, neem dan contact met ons op zodat we kunnen overleggen over hoe je alsnog kan deelnemen.
 • De opleiding bevat geen grote en zware tentamens/examens.
 • We bieden een heldere en overzichtelijke lesmap, die tevens aan het eind van de opleiding dient als jouw naslagwerk in de praktijk.
 • Onze lesdagen / modules zijn ook los te volgen. Zo kun je een onderwerp gemakkelijk herhalen en / of nascholen. Neem voor meer informatie over de losse dagen contact met ons op via

Lady hands on line taking notes in a notebook

Algemene inhoud van een lesdag 

De lessen bestaan uit interactieve colleges waarbij aan de hand van de thuis voorbereide lesstof de (psycho)pathologie, therapeutische vaardigheden, satellietvakken behandeld en verder uitgediept wordt. In de colleges wordt extra aandacht besteed aan de zogenaamde rode vlaggen en het ontwikkelen van het Pluis-Niet-Pluis gevoel. Door middel van uitleg door de docenten, video’s, praktische opdrachten met spelelementen en casuïstiek wordt het lesmateriaal verduidelijkt.

Het doel is om de lesstof zodanig te begrijpen dat een ziektebeeld, waar mogelijk, logisch beredeneerd kan worden en dat je met gedegen basiskennis van de reguliere geneeskunde op medisch en psychosociaal gebied, stevig staat in de praktijk! 

Inhoudelijk ziet de dag er als volgt uit: 

 • 9:50 - 10:00: binnenkomst studenten.
 • startanatomie en fysiologie in groepjes of klassikaal bespreken. 
 • pathologie lesstof 
 • pauze
 • pathologie en evt. bijbehorende praktijkoefeningen
 • 16:45 -17:00: afronden

Voorbereiding: 

Je bereidt de lesdag thuis voor door middel van:  

 • Het bestuderen, lezen en leren van aangeven literatuur en E-Learning  
 • Het maken van inleveropdrachten  
 • Het maken van de kennisvragen 

Je voldoet aan de benodigde kennis

 • Aanwezigheidsplicht 
 • Het maken van het voorwerk en nawerk. Na de lesdag en voorafgaand aan het volgende college neem je de benodigde en behandelde stof door en bestudeer je aangegeven video’s en literatuur
 • Het maken van de kennisvragen, inleveropdrachten en kennistoetsen

Waarom zou je de opleiding volgen?

 • Je krijgt goede kennis van de belangrijkste reguliere medische terminologie en bent in staat klachten en ziektebeelden te herkennen. Hierdoor kun je als therapeut adequaat handelen en inschatten wanneer verwijzing naar de huisarts, of anders, gewenst of noodzakelijk is. Kortom je bent je cliënten nog beter van dienst.
 • Jouw consulten worden door een groot aantal verzekeraars uit het aanvullende pakket vergoed.
 • Je kan een brug slaan tussen de complementaire en reguliere zorg. Na het volgen van deze opleiding kun je ook de reguliere zienswijze meenemen in je praktijk. Hierdoor kijk je echt naar het geheel en dat maakt je in je werk, en als persoon, nog meer holistisch en verbindend.

 

Inhoudelijk

De meeste lesdagen zien er als volgt uit: je bereidt de lesdag thuis voor door middel van het bekijken van video’s en het bestuderen van aangegeven literatuur. Je maakt korte, praktische inleveropdrachten en beantwoordt kennisvragen. Vervolgens diep je in de les, in de vorm van zowel hoor- als werkcolleges, met de docent het onderwerp verder uit.

Dit betekent voor de meeste lessen dat je thuis de anatomie en fysiologie over een bepaald onderwerp voorbereidt en tijdens de les ga je samen met de docent de pathologie (ziektebeelden) op een interactieve manier beredeneren en bestuderen. Met hetgeen je geleerd hebt tijdens de les, ga je daarna thuis aan de slag met de pathologie kennisvragen.

De Healing Space Medische en Psychosociale Basiskennis combinatie opleiding is een meerwaarde voor jouw praktijk!

 Lesinhoud

Eventuele wijzigingen in lesdagen worden tijdig gecommuniceerd. 
 
Les
Inhoud
Docent
ECTS
SBU
Les 1 Algemene ziekteleer, immuniteit en kanker Wouter van Kempen 3,6 100,8
Les 2 Hart & Bloedsomloop Wouter van Kempen 4,1 114,8
Les 3 Ademhalingsstelsel, KNO en zintuigen (deel I) Wouter van Kempen 4,5 126
Les 4  Bewegingsstelsel Luc Nefkens 5 140
Les 5 Zenuwstelsel en zintuigen (deel II) Luc Nefkens 4,9 137,2
 Les 6 Spijsverteringsstelsel   Titi Koolsbergen 5,2 145,6
Les 7 Endocrinologie Titi Koolsbergen 4,7 131,6
Les 8 Gynaecologie, obstetrie & seksuologie Renee Steinmann 4,4 123,2
Les 9 Nieren, urinewegen en andrologie Renee Steinmann 4,5 126
Les 10 Kindergeneeskunde Anusjka Cooman 5,1 142,8
Les 11 Evidence Based Medicine Fleur Kortekaas 2,5 70
Les 12  Farmacologie Erik Herngarden 2,5 70
Les 13 Laboratorium Diagnostiek Anna Kruyswijk  2,5  70 
Les 14 College 1: Algemene Psychologie, psychiatrie en psychopathologie Kasper Moorman  2,6  72,8
  College 2: Psycho-organische stoornissen, dissociatieve stoornissen, ouderdomsproblematiek, delerium, dementie, amnestische en andere cognitieve stoornissen veroorzaakt door een lichamelijke ziekte Kasper Moorman   2,7  75,6
Les 15 College 3: Verslavingsproblematiek: stoornissen door gebruik van alcohol en andere psychoactieve stoffen (drugs) / Eetstoornissen / Schizofrenie en andere psychotische stoornissen Kasper Moorman   3,1  86,8
  College 4: Somatomorfe stoornissen / Seksuele stoornissen en Gender identiteitsstoornissen / Stoornissen in de impulscontrole / Persoonlijkheidsstoornissen Kasper Moorman   2,9 81,2 
Les 16 College 5: Stemmingsstoornissen / Aanpassingsstoornissen / Angststoornissen / Slaapstoornissen Kasper Moorman   2,5  70
  College 6: Stoornissen overwegend bij kinderen en adolescenten: Autismespectrum stoornissen / Aandachts- en gedragsstoornissen / Overige stoornissen bij kinderen Kasper Moorman   2,4  67,2
Les 17 College 7: SOLK en Herhaling, samenvatting en toetsing van de rode vlaggen Toña Wong Chung  2,5  70
  College 8: Therapeutische vaardigheden Toña Wong Chung  2,6  72,8
Les 18 College 9: Therapeutische vaardigheden Toña Wong Chung  2,3  64,4
  College 10: Therapeutische vaardigheden Toña Wong Chung  2,9  81,2
Eventuele wijzigingen in lesdagen worden tijdig gecommuniceerd. 

Aanwezigheidsplicht 

Er geldt een aanwezigheidsplicht van 100%. Slechts in zeer uitzonderlijk gevallen is, in overleg, een aanwezigheidsplicht van 95% toegestaan. Concreet betekent dit dat er 1 dag PsBK of MBK gemist mag worden, wanneer er een geldige reden hiervoor is. Dit in overleg met secretariaat en directie van Healing Space. Bij het missen van een (dag)deel kan de docent een extra opdracht meegeven. Dit is ter beoordeling aan de docent. Een eventueel gemist tentamen/examen zal moeten worden ingehaald op de hiervoor bestemde herkansingsdagen.  

Voor de satellietvakken en het onderdeel therapeutische vaardigheden geldt een aanwezigheidsplicht van 100%. Een gemist college zal op een ander tijdstip moeten worden ingehaald.   


Verplicht opleidingsmateriaal

Aanmelden

 

21 apr 2021 Medische Basiskennis Vol
22 apr 2021 Medische Basiskennis
19 jan 2022 Medische Basiskennis

Betalingsvoorwaarden/annuleren

Zie hiervoor de algemene voorwaarden.

Meer weten?

Gebruik het contactformulier.

 

Schrijf je hier in voor de opleiding Medische Basiskennis

21 apr 2021 Medische Basiskennis Vol
22 apr 2021 Medische Basiskennis
19 jan 2022 Medische Basiskennis

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Ga naar Instagram of schrijf je in voor de nieuwsbrief: